must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1

Byggeaktivitet i sommer

Høy aktivitet på tomten for nytt Norsk grafisk museum, og i sommer må det påregnes noe støy.

Det er høy aktivitet på tomten for nytt Norsk grafisk museum i bakgården til Norsk hermetikkmuseum og prosjektet er i rute. Dette medfører dessverre at tiden er kommet for det mest støyende arbeidet: sømboring og sprenging, med påfølgende bortkjøring av masse gjennom Brønngata.

Fra nå til uke 28 vil det foregå såkalt sømboring på tomten. Boringen er et forarbeid til sprengingen, hvor man borer mange hull langs en linje som ikke vil fylles med sprengstoff, men som vil fungere som en stopper for utsprengingen.

I fellesferien, fra mandag 8. juli til fredag 26. juli (uke 28,29 og 30), vil det være stans i arbeidet på tomten, da vil det bli fred og ro, i alle fall fra vår kant, i Gamle Stavanger.

Fra uke 31 og videre ut august vil det bli sprengningsarbeid. I denne perioden vil det i tillegg være nødvendig å frakte vekk løsmassen, slik at 2-3 ganger daglig vil en lastebil kjøre dette ut via Brønngata.

Vi beklager ulempene og støyet dette vil medføre våre naboer, og vi vil gjøre vårt aller beste for å være så effektive og raske som mulig. Tusen takk for tålmodigheten!

Norsk-grafisk-museum.jpg#asset:4089