Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

Nye utstillinger

Planlegging av utstillinger i nybygg

01. jan. 2017 - 01. jan. 2020

Norsk grafisk museum sine nye utstillinger skal utvikles rundt fire hovedkonsepter:  «Det skrevne ord», «Det trykte ord», «Det trykte bilde», «Fra papir til skjermbaserte medier» samt "Vår digitale tidsalder". De fire konseptene favner hver for seg flere ulike ideer og temaer fra historien og samtiden. Utstillingene skal ha et nasjonalt og internasjonalt tilsnitt, men være forankret i den lokale historien, de lokale avisene, trykkeriene og forlagene og deres spesialiteter, samt i lokale fagforeninger. 

Det første hovedkonseptet «Det skrevne ord» favner at historien vi ønsker å formidle strekker seg så langt tilbake som vi har hatt skriftspråk i verden. Vi vil vise skriftkulturens utvikling og betydning for samfunnet helt frem til vår egen samtid, med nettbrett og andre mobile plattformer for det skrevne ord.

Det andre konseptet «Det trykte ord» handler om betydningen Gutenbergs oppfinnelse av løse typer og typografien på 1400-tallet har hatt i århundrene som fulgte. Vi vil se på teknologisk utvikling av ulike trykketeknikker og -maskiner, og alle de nye håndverkene og yrkene som kom med disse. Vi vil formidle hvordan trykkekunsten har spredt kunnskap, vært medvirkende i utvikling av demokrati og ytringsfrihet – som er et brennbart tema også i dagens samfunn. Vi vil også se på skrift og typografi, og mangfoldet av trykksaker og visuelle uttrykk som ble utviklet og produsert med disse.

Det tredje hovedkonseptet «Det trykte bilde» handler om produksjon og reproduksjon av bilder, både grafiske trykk, malerier og fotografier. Konseptet favner alt fra grafiske kunstteknikker, reproduksjonsteknikker, fotografihistorie, klisjeer for reproduksjon i sort/hvitt-nyanser, til litografi og offset i produksjonen av iddisar og blikkemballasje i Stavanger.

Med konseptet «Fra papir til skjermbaserte medier» ønsker Norsk grafisk museum å være et mediemuseum. Vi vil ta for oss den teknologiske utviklingen hvor blyet forsvinner, og fotosats og data overtar, og videre til at trykte medier blir skjermbaserte og på ulike mobile plattformer. Vi vil se på hva "Vår digitale tidsalder" medfører for alle som lever i den.