acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Byggeaktivitet i sommer

Siste innspurt utvendig

Arbeidet på byggeplassen er i rute og i løpet av sommeren vil råbygget stå klart, og i høst skal vi endelig få på plass en hage. Etter dette vil freden senke seg over byggeplassen, i alle fall utendørs.


FRAMDRIFT I SOMMER
I sommer vil aktiviteten på byggeplassen fortsatt være høy. De neste tre ukene (uke 23-25) vil det i tillegg bli noe arbeid på kveldene. Kveldsarbeidet vil ikke innebære bruk av maskiner, og vil avsluttes senest kl 19.

I juni vil arbeidet med bærestål og støping av dekke fortsette, og monteringen av profiler til den nye glassfasaden vil påbegynnes. Utover juli vil tømmermenn starte arbeidet med å bygge treveggene til 3. etasje, som siden vil kles inn i teglstein. På denne måten vil det nye bygget ta igjen elementer fra den gamle fabrikken som huser Norsk hermetikkmuseum. I august vil den nye fasaden komme på plass, og når taket med sedum ferdigstilles i september vil bygget endelig være tett og tørt.

Så fremt det ikke skjer noe uforutsett, håper vi at råbygget skal være klart fra medio september. Da vil arbeide med området ute stå for tur. Her skal det anlegges hage med sittebenker og fint opparbeidede uteområder. Det skal igjen bli grønt i hagen bak hermetikkmuseet! Parallelt med dette vil vi også arbeide inne i bygget, blant annet med montering av utstillingene og trykkeriet. Vi vil ta oss tid til å lage gode utstillinger og planlegger en stor åpning våren 2021.


TÅLMODIGE NABOER
Museum Stavanger beklager alt støy og ulemper bygging av Norsk grafisk museum har påført våre naboer i Gamle Stavanger. Særlig gjelder dette for beboerne i Andasmauet, som dessverre er eneste transportvei til bygget foreløpig. Når vi begynner med innearbeid og hagen er anlagt i oktober vil det endelig bli helt stille og godt å bo nær museet i Gamle Stavanger. Håper dere i mellomtiden husker å bruke deres årskort som er gyldig på alle MUST museene.