acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

LEDIG STILLING

Vi har en ledig stilling som museumstekniker

Vil du være med og drifte og vedlikeholde maskiner fra trykkeri- og hermetikkindustri?

Museum Stavanger (MUST) er et unikt museum i nasjonal sammenheng, med en faglig bredde innenfor kunst, bygningsvern, natur-, kultur-, sjøfart- og industrihistorie.

MUST bygger nytt Norsk Grafisk museum og rehabiliterer Norsk hermetikkmuseum. Museene er samlokalisert og skal stå ferdig vinter 2020 i Gamle Stavanger.

Vi søker en erfaren, dyktig og fingernem museumstekniker med høy gjennomføringsevne til å drifte og vedlikeholde museale maskiner fra trykkeri og hermetikkindustri. Er du den som klarer å få ting til å svive, når andre har gitt opp? Om du i tillegg liker å formidle er du kanskje den vi leter etter?

Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum

Norsk grafisk museum ble etablert i Stavanger på grunn av sterk og betydningsfull grafisk industri i Rogaland. Industrien vokste fram som sekundærindustri til den omfattende hermetikkindustrien, som også hadde sitt hovedsete i Rogaland på slutten av 1800-tallet. Det var spesielt den litografiske produksjonen av etiketter og emballasje som la grunnlaget for den sterke bransjen i Rogaland.

Norsk hermetikkmuseum er lokalisert i en eldre hermetikkfabrikk, mens Norsk grafisk museum skal flytte inn i helt nytt museumsbygg. Dette er museer der autentiske eldre maskiner fra grafisk industri og hermetikkindustri skal driftes, og håndverkstradisjoner holdes vedlike. Begge steder har aktive venneforeninger.

Utstillingene i Hermetikkmuseet fornyes og gjenåpnes sammen med nytt grafisk museum. Museene skal legge opp til aktiviteter for barn og unge fra hele regionen og skape engasjement gjennom bruk av eldre maskiner og moderne interaktive utstillinger.

Kvalifikasjoner

 • Lærevillig og engasjert museumstekniker.
 • Fagbrev og erfaring innenfor håndverksfag som industrimekaniker, mekanisk arbeid, maskinering eller liknende.
 • Gjerne erfaring fra trykkeribransjen.
 • Kompetanse på istandsetting og drift av eldre maskiner.
 • Praksis fra, kunnskap om og forståelse for antikvarisk arbeid.
 • Må kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre.
 • Må være allsidig og innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver, også formidling
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Godt arbeidsmiljø med brett sammensatt kompetanse og erfaring.
 • Positive og engasjerte medarbeidere med stor interesse for sine fagområder.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Faglig og personlig utvikling
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Medlemskap i KLP
 • Lønn etter Landsoverenskomst for museer 2018-2020, i stillingskode 1136 Driftstekniker, fra kr. 449 300 til kr. 479 600. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Tilstandsvurdering, ettersyn og istandsetting av museets maskinpark etter antikvariske prinsipper.
 • Dokumentasjon, registrering og rapportering av restaureringsarbeid etter museal standard.
 • Nært samarbeid med Venneforening for Grafisk museum.
 • Etabler nasjonalt nettverk innen tilsvarende arbeidsfelt for å styrke kompetanse, utveksle erfaring og for å få tak i maskindeler.
 • Bistå ved søknad om støtte fra offentlige og private bidragsytere.
 • Delta aktivt i formidling gjennom blant annet bruk av maskiner.
 • Delta i annet musealt arbeid, blant annet ulike formidlingsarrangement og diverse vedlikeholdsoppgaver.

Manglende formalkompetanse innen deler av arbeidsfeltet kan kompenseres med annen erfaring.

Arbeidsoppgaver

Arbeidssted og arbeidsoppgaver vil i hovedsak være på Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum. Stillingen inngår som «Team håndverkere» ved MUST i Avdeling for bygg- og samlingsforvaltning.

Vi tilbyr

Søknaden sendes inn via finn.no og må inneholde:

 • Søknadstekst
 • CV
 • Referanser

Lenke til annonsen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=183343429

FINN-kode: 183343429

Søknadsfrist: 16.08.2020

Stillingsprosent: 100 %

Varighet: fast

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Inge Eikeland på telefon 41625010, eller prosjektleder Bitten Bakke på telefon 40601701.