acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Nytt grafisk museum

Nybygg i tilknytning til Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger er under prosjektering.

Norsk grafisk museum hadde sine utstillinger i Sandvigå 11 (tidligere 24) siden høsten 1993, men måtte flytte ut fordi bygningene og området rundt ble regulert til hotellutbygging.

Museet utviklet som følge av dette et romprogram med krav til et nytt museumsbygg, med utgangspunkt i samlokalisering av Norsk hermetikkmuseum og Norsk grafisk museum ved et nybygg i bakhagen på hermetikkmuseet.

Nå realiseres planene om nybygg for museet og nye utstillinger. Stavanger kommune har i Kulturarenaplan 2013-2025 satt saken med nytt lokale for Norsk grafisk museum på listen over prioriterte kulturarenaprosjekter i Stavanger 2013-2016. Klikk her for å lese Kulturarenaplanen i PDF.

Arkitektfirma: Eder Biesel Arkitekter, Stavanger.


Les mer om nytt grafisk museum.