acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

De første trykkerier i Norge

Det første trykkeriet i Norge ble opprettet i Christiania i 1643 av den danske boktrykkeren Tyge Nielszøn fra København. Allerede året etter måtte han gi opp. En annen dansk boktrykker overtok i 1646, men i 1650 ble trykkeriet solgt til en tysk boktrykker som drev trykkeri i Christiania fram til sin død i 1654. Den neste boktrykkeren, Mickel Thomessøn, drev imidlertid trykkeriet i over tretti år.

Allmanach_paa_det_Aar_efter_Jesu_Christi_Fødsel_1644_-_framside.jpg#asset:6353

"Allmanach paa det aar efter Jesu Christi Fødsel 1644", trykt av Tyge Nielssøn i 1644

Hovedvirksomheten for alle trykkerier den gang og til langt inn på 1800-tallet var trykking av ulike typer religiøse skrifter. Det første trykkeri i Bergen ble opprettet av den danske boktrykker Peter Poulson Nørvig i 1721. Året etter forsøkte han seg med avisen «Ridende Mercurius». Han fikk også privilegium på å drive bokhandel. Etter hans død ble boktrykkerprivilegiet overført til enken, som siden giftet seg med boktrykkersvennen Christopher Kothert. Inntektsgrunnlaget for Kothert bedret seg etter at han begynte å utgi avisen «Efterretninger Fra Adresse-Contoiret» i Bergen og Norge i 1765.

Den danske boktrykker Jens Christensen Winding etablerte første trykkeri i Trondheim i 1739. Den fjerde stiftsbyen, Kristiansand, fikk trykkeri i 1769. Dette ble grunnlagt av boktrykkersvennen Andreas Swane fra Trondheim.

Stavanger fikk sitt første boktrykkeri i 1833, da Lauritz Christian Kielland etablerte seg etter å ha fått kongelig bevilling.

Religiøse trykksaker

06Kbh1736.jpg#asset:6350

Trykt i København 1736.


06Kbh1755.jpg#asset:6351

Trykt i København 1755.

06ArntMoe.jpg#asset:6349

Salmebok trykt hos Arnt Moes Bogtrykkeri Stavanger i 1856.

06LCKielland1857.jpg#asset:6352

Salmebok trykt hos L. C. Kielland i 1857.