acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

«Halvhundrede fabler»

Den første barneboken

G. C. C. Prahl var en av litografiens pionerer i Norge. I 1838 utgav han barneboken «Halvhundrede fabler», en bok som må ha vært en kjærkommen avveksling til Pontoppidans forklaring til katekismen.

Prahls barnebok består av et halvt hundre små og godt utførte illustrasjoner, med tilhørende fabler i et par små vers under bildet. Det er sagt at de som hadde sin barndom i 1840-årene husket denne perlen av en bok med stor glede.

13Barnebok.jpg#asset:6319

Prahl produserte noteblader, etiketter, illustrasjoner av kjente steder og personer, og gjorde dette tilgjengelig for folk flest. Hans skoleatlas var populært og fikk stor utbredelse. Prahl er i ettertid mest kjent for å ha gitt sin forklaring til Luthers katekisme som ble brukt i kristendoms-undervisningen i Norge til utpå 1900-tallet.

13Atlas.jpg#asset:6320