acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Kanoner og presser

ved Kongsberg Våpenfabrikk

«Ringe er magten i det bly som blev til kugler, i sammenligning med den i det bly, der blev til skrift», skrev den danske litteraturkritikeren Georg Brandes. Mange andre koblinger er også gjort mellom våpen, krig og trykkekunst gjennom historien. Disse får dobbel bunn når man i tillegg får vite at settemaskin-fabrikker produserte maskingevær under andre verdenskrig, og at Kongsberg Våpenfabrikk i perioden 1951 til 1967 produserte trykkpresser til trykkerier i Norden.

Den første dyptrykksrotasjonspressen fabrikken bygde, til ukebladet A/S Hjemmet. Foto: Norsk grafisk museum. Forsiden av Bedrifts-Avisa til Kongsberg Våpenfabrikk, juli 1953.


OMSTILLING OG OPTIMISME
Trykkpresseproduksjonen ved Kongsberg Våpenfabrikk var en del av norsk politikk og storpolitikk i etterkrigstiden. Landet skulle gjenreises, man skulle få fart på industrien igjen, og folket skulle i arbeid. Norge ble med i Nato, og begynte etter hvert å produsere våpen for organisasjonens medlemsland. Sammen med svenske pådrivere arbeidet våpenfabrikken for å få i gang produksjon av avistrykkpresser. Det ble gjort store investeringer i lokaler og utstyr som kunne brukes til å produsere både våpen og trykkpresser. Kongsberg Våpenfabrikk hadde ambisjoner om å produsere trykkpresser til hele det nordiske markedet, og optimismen var stor.

Den første avisrotasjonen levert fra Kongsberg Våpenfabrikk, til Morgenbladet og Nationens trykkeri (1958). Foto: Statsarkivet i Kongsberg, fra produktkatalogen Kongsberg/Wifag Rotasjonspresser [1961]


SALGSPROBLEMER OG KONKURRERENDE TEKNOLOGI
Til tross for investeringer og ambisjoner kom Kongsberg Våpenfabrikk aldri helt inn i dette markedet. Salgsarbeidet lyktes ikke. Norske aviser spesielt kjøpte brukte presser, eller nye presser fra kjente fabrikker i utlandet. Samtidig fikk offset-teknikken gjennombrudd i Norge. Dette og andre sammenfallende årsaker førte til at produksjonen ble avsluttet. Etter et intermesso prøvde Kongsberg Våpenfabrikk seg på produksjon av datautstyr til grafisk bransje. Men heller ikke dette lyktes, og deres engasjement inn mot denne bransjen var forbi.

Les hele artikkelen på Idunn, Universitetsforlagets digitale plattform.