acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Klisjéanstalt

Med høytrykk/boktrykk kunne man bare trykke punkter og streker, og illustrasjoner ble skåret ut i tre (xylografi). For å trykke fotografier med grånyanser, måtte de rastreres. Bildet ble avfotografert gjennom et filter (raster), og gjort om til punkter – nesten som piksler i digitale bilder.

rastermannen.jpg#asset:6307

Punktene ble etset inn i en sinkplate, og resultatet kalles en klisjé. Uttrykket klisjé brukes derfor om noe som ikke er originalt. Med fotografi kunne man også lage reproduksjoner av kunstverk uten å gå veien om xylografi eller litografi.

Se også denne digitale fortellingen om klisjéanstalten hos Dreyer i Stavanger:

Ætseriet