acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Klisjéanstalten

Da høytrykk (boktrykk) var den rådende trykketeknikken, kunne ikke fotografier trykkes direkte. De måtte reproduseres som tresnitt (xylografi) eller som klisjéer på metallplater. Da kunne de trykkes enten for seg selv, eller sammen med skriftsats.

Se fotofortellingen «Ætseriet – svundne dage» om hvordan klisjéer ble produsert for trykking av fotografier og illustrasjoner i høytrykkpresser. 

Se fotografier fra Dreyers Reproduktionsanstalti Stavanger på Digitalt Museum. Fotoene er fra et album som er laget av de ansatte selv i perioden ca. 1906-1950. 

Ætseriet