acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Litografering på en stein

– trinn for trinn

1. Den litografiske steinen slipes og klargjøres.

10_trinn1.jpg#asset:6332

2. Litografen tegner motivet speilvendt på steinen med fettholdig kritt eller tusj.

10_trinn2.jpg#asset:6333

3. Steinen prepareres med en oppløsning av salpetersyre og gummi arabicum. Nå blir den rene steinen vannsugende. Vannet vil i den neste prosessen hindre fargeavsetning på «ikke-trykkende steder».

10_trinn3.jpg#asset:6334

4. Steinen fuktes med vann. Den fete trykkfargen valses inn og fester seg utelukkende til motivet, da resten av steinen er våt.

10_trinn4.jpg#asset:6335

5. Nå er steinen klar for trykk på papir.  Prinsippet er at vann avviser fett (den fete fargen) og fett avviser vann.

10_trinn5.jpg#asset:6336