acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Setterskenes beskjørtede general

Oluffine Amundsen

«Setter-jomfruen handler mot Guds og naturens lover, hun begaar synd mot sig selv og samfundet. Den kvindelige konstitusjon taaler ikke blygift. Brystene er i veien under arbeidet. I utlandet har det vist sig at 50 prosent av de kvinder som arbeider i typograffaget ikke kan føde barn normalt»
(Typografiske Meddelelser, nr. 10, 1886).

I 1880-årene kom det til åpen strid mellom de mannlige og de kvinnelige arbeiderne på trykkeriene. Typografene så på kvinnene som konkurrenter og som fremmedelementer i produksjonen. Argumentasjonen de brukte var ofte basert på kvinnens fysiske uegnethet og kamuflerte argumentene som velment omtanke.

En av de sentrale kvinnene i denne historien er «sætterskenes beskjørtede general»: Oluffine Amundsen (1863─1929).  Som formann av Sætterskene Klubb ledet hun klubben i kampen mot sin egen organisasjon og sine mannlige kollegaer i Det typografiske Forening i årene rundt 1900. Foreningen ønsket likelønn for de mannlige og de kvinnelige arbeiderne, men setterskene gjennomskuet dette ønsket som et forsøk på å skvise kvinnene ut av trykkeriene. I 1898 kom partene til en forsonende enighet, hvor det endelig ble innført minstelønn for kvinnene. Oluffine brakte klubben tilbake inn i Den typografiske Forening, og hennes mannlige kollegaer ønsket «den beskjørtede general» velkommen inn i styret til foreningen. Et verv hun beholdt ut sin karriere.

Gratulerer med kvinnedagen!

Oluffine-Amundsen-i-boktrykkernes-tariffkomite.-Arbeiderbevegelsens-arkiv-og-bibliotek.jpg#asset:6248Norsk Centralforening for Boktrykkere, Boktrykkernes tariffkomite 1907. Sittende fra v.: H. Walseth-Bjørge, Ole O. Lian, Oluffine Amundsen og G. Gundersen. Stående fra v.: Ths. Larsen og Gunnar Ousland. Foto: Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Bilde øverst: Antagelig Setterskenes Fagforening, 1900─1910. Stående som nummer to fra venstre, er Oluffine Mariane Amundsen (1863─1929) som var den ubestridte leder av setterskenes kamp for å arbeidsplassene sine i perioden rundt århundreskiftet. I 1896 ble hun leder i Setterskenes Klub og i 1899 ble hun sekretær i Den Typografiske Forenings Styre. Foto: Løkke / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.