acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Skråblikk på Gutenberg

En humoristisk tekst av ukjent opprinnelse dukket opp blant ymse papirer på kontoret på grafisk museum. Teksten kan trolig være skrevet til en sammenkomst i en typografisk forening:

«Johann Gutenberg ble født i kursiv i Mainz en gang mellom 1397 og 1400. I 1428 flyttet han til litt fetere typer i Strasburg, der han arbeidet som gullsmed og samtidig drev med hemmelige oppfinnelser. Han ga senere uttrykk for sine inntrykk av disse i et hemmelig særtrykk.

Han eksperimenterte med trykning med bevegelige typer (må ikke forveksles med lettrørte typer), og i 1444 dro han tilbake til Mainz og trykte den første trykte bok.

Det verserer gamle rykter om at han ble så glad da han fikk det til, at han laget sangen ‘Et setteri, et cetera…’ (mel.: Tyrolleri…).

Gutenberg var nå så opplagt at han trykte første opplag av en såkalt 42-linjers Bibel (sterkt forkortet), men det var så dyrt at det ble meget trykket stemning mellom ham og eieren av trykkeriet, Fust.

Om Gutenbergs senere skjebne vet vi lite – mye tyder på at han ble dypt nedtrykt og gikk over til dyptrykk.

Det er imidlertid IKKE sant at han, på grunn av alt det merkelige som senere kom på trykk, begynte å rotere i sin grav – og på den måten ga idéen til rotasjonspressen. Snarere tvert i mot.»

To sider fra Gutenbergs 42-linjers Bibel:

02_Gutenberg_bibel.JPG#asset:6368