acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Stavangers første trykkeri og første trykte avis

Stavanger Adresseavis

Det første boktrykkeri i Stavanger ble opprettet i 1833 av Lauritz Christian Kielland (1808 – 1862). Han fikk sin utdanning som boktrykker hos boktrykker Grøndahl i Kristiania 1829 – 1832. Samme år som han kom i gang med trykkeriet, ble han tildelt annonsemonopol og begynte med det som grunnlag også å utgi avis. Første nummer av Stavanger Addresseavis kom ut fredag 4. oktober 1833. Kielland drev også forlagsvirksomhet, og utga et bredt utvalg religiøs litteratur.

Mette-Johanne-og-L.C.Kielland-1850.jpg#asset:6294:url

Mette Johanne Colbjørnsen Bull og Lauritz Chr. Kielland, 1850 – i tiden omkring deres bryllup. Bildet er gjengitt med tillatelse

Mette Johanne Colbjørnsen Bull og Lauritz Chr. Kielland, 1850 – i tiden omkring deres bryllup. Bildet gjengitt med tillatelse
Etter sju år skiftet avisen navn til Stavanger Amtstidende og Adresseavis. Avisen med nytt navn kom ut første gang 3. januar 1841, og kom ut to ganger i uken: søndag og torsdag. Fra starten til 1850-årene konsentrerte avisen seg om annonser og bekjentgjørelser. Etter hvert begynte avisen også å ta opp politiske saker, som ble vinklet fra et konservativt ståsted.

Konkurranse fra andre aviser bidro til at Amtstidende gikk over til utgivelse tre ganger i uken fra 1869, og fra 1872 ble avisen dagblad og morgenavis. På dette tidspunkt begynte avisen også å mene noe i den dagsaktuelle debatt, men med et klart konservativt standpunkt. Avisen ble nedlagt 1. desember 1906.