acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Arkitektkonkurranse

Museet arrangerte i 2015 arkitektkonkurranse mellom tre arkitektkontorer, etter en innledende prekvalifisering med 57 søkere. Eder Biesel Arkitekter vant med skisseprosjektet «Møte i Gamle Stavanger» i konkurranse med Snøhetta og KAP Arkitekter AS.

I «Møte i Gamle Stavanger» legger Eder Biesel Arkitekter stor vekt på å skape en ny og spennende møteplass for både besøkende og beboere i Gamle Stavanger, der arkitektene har ønsket å skape et levende og aktivt museum på et autentisk sted.

Det nye museet er planlagt samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum, med et helt nytt bygg hagen til hermetikkmuseet. Utkastet til Eder Biesel viser en god innlevelse i tomtesituasjonen og den urbane konteksten det inngår i, med moderne arkitektur i samspill med et autentisk miljø.

Konkurransen ble arrangert i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund. Les mer om deres konkurranser her.

Resultatet av konkurransen ble offentliggjort den 9. mars 2015.Juryens rapport kan leses i sin helhet her (pdf)