acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Om museet

Norsk grafisk museum har som formål å bevare og formidle historie om trykkekunst og grafisk industri i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, men med hovedvekt på Stavanger.

Museet er for tiden ikke åpent for publikum, men planlegger nybygg og nye utstillinger sammen med Norsk hermetikkmuseum i Gamle Stavanger.

Venneforeningen til museet har en dugnadsgjeng som holder museets maskiner i drift i et midlertidig lokale. Kontakt Venneforeningen for å høre mer om deres aktiviteter.

Norsk grafisk museum ble stiftet i 1991, og åpnet i 1993 utstillinger for publikum i en gammel hermetikklagerbygning i Sandvigå i Stavanger. Bygningen og området rundt ble senere omregulert til hotellutbygging, og i 2013 stengte museet for publikum og flyttet samlingene på magasin i påvente av nye lokaler.

HVORFOR ET GRAFISK MUSEUM I STAVANGER?
Grafisk industri i Stavanger vokste frem parallelt med hermetikkindustrien, og bare Oslo har hatt et større grafisk miljø i Norge. Det var spesielt den litografiske produksjonen av etiketter og emballasje til hermetikkindustrien som la grunnlaget for den sterke grafiske industrien i Stavanger. Men det vokste også frem behov for andre typer trykksaker til bedriftene, flere aviser i den voksende byen, og trykkerier og forlag som utga bøker og kalendere og mye annet.

I 1979 tok daværende byantikvar Einar Hedén initiativ til å bevare P. Danielsens Boktrykkeri i Høleberggata 11. Dette ble kjøpt av Stavanger kommune i 1982. Samtidig hadde Jens Alfred Jørgensen i Stavanger grafiske fagforening engasjert seg for å ta vare på gammelt trykkeriutstyr.

Prosjektet lå i bero noen år til Norsk kulturråd i 1988 lagde en innstilling med liste over tekniske og industrielle kulturminner som de ønsket bevart, som P. Danielsens Boktrykkeri kom med på. Museet fikk etableringsstøtte fra blant annet Norsk Kulturråd og de nasjonale organisasjonene for grafisk bransje, og ble formelt stiftet 29. august 1991, med maskiner og utstyr fra P. Danielsens Boktrykkeri som grunnlag for samlingene.

Frivillig Sven Haugbråten demonstrerer den litografiske håndtrykkpressa på museetFrivillig Sven Haugbråten demonstrerer den litografiske håndtrykkpressa på museet